RSS Youtube Facebook "Több mint 140 éve az érték a mérték!"
2020. augusztus 7. Péntek
Ibolya, Afrodité
 

Gyakran Ismételt Kérdések

Gyakran Ismételt KérdésekGyakran Ismételt Kérdések

Általános kérdések

 
1.      Lehet-e dohányozni az iskola területén 18 éven felülieknek, technikusoknak?
Válasz: Az iskola egész területén, mindenki számára tilos a dohányzás, kortól függetlenül.
 
2.      Lehet-e ételt melegíteni valahol az iskolában?
Válasz: A B épület első emeletén van egy kis konyha, ahol található mikró illetve mosogató, ott van erre lehetőség.
 
3.      Hol lehet iskolalátogatási igazolást kapni?
Válasz: A Diákcentrumban (B épület, földszint, Büfé mellett)
 
4.      Elvesztettem a Közösségi szolgálati naplómat, hol kaphatok másikat?
Válasz: Béresné Bodó Noéminél, A épület, félemelet A131 tanári.
 
 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos kérdések

1. Miként értendő, hogy a 9–11. évfolyamon, lehetőleg arányosan elosztva kell megszervezni a közösségi szolgálatot?
Válasz: Az 50 órából az 5 óra felkészítést és az 5 óra lezárást nem egyszerre, hanem a három – vagy az iskola által elfogadott egyéb rend szerinti ‒tanévre arányosan elosztva, a tevékenységek kívánalmaitól függően kell megtartani. A közösségi szolgálatot úgy kell beépíteni az intézmény életébe, hogy az a tanulók számára folyamatként, rendszeresen ismétlődő konkrét tevékenységként jelenjen meg. Például a konkrét tevékenységre fordítandó minimum 40 kontaktórát három tanévre elosztva, tanévenként nagyjából 13-14 órával tervezhetünk, ami folyamatában kb. kéthetente feltételez 1-2 órás elfoglaltságot. Ugyanakkor a jogszabály „lehetőség szerint” kitétele lehetővé teszi, hogy az intézmények saját arculatukba illesszék a közösségi szolgálatot. Tehát a tantestület döntése alapján a közösségi szolgálat szervezhető úgy is, hogy az nem három évfolyamon arányosan elosztva, hanem két vagy egy évfolyamra tervezve kerül a helyi pedagógiai programba.
 
2. Az iskolai közösségi szolgálat az iskolai tanórarenden kívüli napokon (szombat és vasárnap) vagy a tavaszi, nyári szünetben is teljesíthető?
Válasz: Akkor végezhető szabadnapokon a közösségi szolgálat, ha egyébként a szorgalmi időben megkezdett tevékenységekről van szó, és ez azokhoz kapcsolódik. Az iskolai közösségi szolgálat szervezése, koordinálása az iskola feladata, és mint tanórán kívüli tevékenység, az intézmény felelőssége. Ezért ekkor a megfelelő felügyeletet, kapcsolattartást, elérhetőséget az iskolának kell biztosítania. A koordinátor elérhetősége – legalább telefonon – minden olyan napon előfeltétele a közösségi szolgálat végzésének, amikor van diák, aki ilyen tevékenységet végez. Az iskola kompetenciájába tartozik, hogy tanítási szünet ideje alatt szervez vagy nem szervez közösségi szolgálatot.
 
3. Iskolai közösségi szolgálat miatt hiányozhat-e a tanuló tanítási óráról, kötelező délutáni testnevelésről, emelt óráról, szakkörről stb.? Ha igen, hiányzásnak kell-e ezt tekinteni?
Válasz: Nem hiányozhat a diák közösségi szolgálatra hivatkozva tanóráról, az IKSZ tanórán kívüli tevékenység. A felkészítés és lezárás tevékenységei sem végezhetők tanóra ‒például osztályfőnöki óra ‒keretében.
4. El lehet-e térni a meghatározott időkorláttól? Pl. tanítási napon nem haladhatja meg a két órát, de pénteki napon, amikor a tanulónak kevesebb órája van, és egy hétvégi program szervezésében segédkezik, lehet-e ez három óra?
Válasz: A tanulók naponta legalább egy, legfeljebb három óra közösségi szolgálatot végezhetnek, függetlenül attól, hogy tanítási nap van vagy sem. Egyéb előírások nem vonatkoznak kötelező érvényűen a diákokra.
 
5. Mit jelent az alábbi rendelet szövegében a „szülői kérésre való eltérés” lehetősége? „A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.” (A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§ 4. bekezdés)
Válasz: Az 50 óra teljesítése minden érintett diák számára kötelező. Egyedi, indokolt esetekben (pl. tartós betegség esetén) a szülő kérésére el lehet térni a három tanévre szóló, arányos elosztástól, illetve az iskola által elfogadott általános működtetési gyakorlattól, de a kötelező 50 óra nem csökkenthető. A rendelet arra is lehetőséget ad, hogy aki a közösségi szolgálatot nem tudja teljesíteni a 11. évfolyam végéig, rendkívüli esetben még az érettségi évében teljesíthesse a hiányzó óráit.
 
6. Az egy programban részt vevő diákoknak egy iskolából kell érkezniük, azaz egy iskolában kell tanulniuk?
Válasz: A közösségi szolgálat megszervezése az iskola feladata, mint ahogy az 50 óra teljesítésének igazolása is. Nincs akadálya annak, hogy egy programban több iskola diákjai vegyenek részt, de minden esetben csak a tanulóval jogviszonyban álló iskola egyéni megállapodásában foglaltak szerint igazolható a feladat teljesítése. A tanuló felkészítéséért, a tevékenység megszervezéséért, a pedagógiai feldolgozásért, adminisztrálásért és dokumentálásért a diákkal jogviszonyban álló iskola, illetve annak koordináló pedagógusa felelős.
 
7. Hogyan értelmezhető a törvényben az „anyagi érdektől független" kifejezés?
Válasz: Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése során egyik félnek sem származhat anyagi haszna a tanuló tevékenységéből. A tanulók olyan tevékenységet sem végezhetnek, amely bármely intézmény munkatársainak előírt kötelessége, amelyért egyébként ellenszolgáltatás járna, szakképzett munkaerő végezné, illetve amelynek elvégzésére megbízás vagy munkaviszony létesítésére lenne szükség. Nem vehet részt a diák olyan tevékenységben, mely bármely intézmény vállalkozási, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik. A diák által végzett tevékenységet úgy kell meghatározni, hogy az egyfelől megfeleljen az ő életkorának, képességeinek és a közösségi szolgálat előírásainak, elveinek; másfelől a tanuló általa megtapasztalhassa az önzetlen segítés, az adás örömét. Az iskolai közösségi szolgálat feladatainak teljesítésekor a diákban, szülőben ne merüljön fel az „ingyenmunka” képzete.
 

Elérhetőségek

Budapesti Műszaki SzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikuma
OM azonosító: 203 058
Intézménykód: 051406
Levelezési cím: 1146 Budapest, Thököly út 48-54.
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telefon: +36 1 343 4810
Fax: +36 1 343 6036